מחירון חודשי לפי חבילה מותאמת אישית
פשוט לשווק טוב יותר!
נפח פעילות
כמות פניות מקסימלית בחודש
חינם
ניסיון ללא עלות
עד 30 פניות
מתחילים
עסק קטן
עד 100 פניות
מתקדמים
עסק בינוני
עד 500 פניות
מקצועי
ארגונים, בעלי נכסים דיגיטליים וסוכנויות דיגיטל
מעל 500 פניות
מחולל שאלוני קשר מתקדם
איסוף דאטה מתקדם מדפי נחיתה באמצעות מחולל שאלונים חכמים
תחום פעילות
אחד
עד 3 תחומי
פעילות
עד 10 תחומי
פעילות
ללא הגבלה
מערכת ניהול לקוחות
מערכת ניהול לקוחות - CRM
יומן פגישות מתזכר
שליחת הצעות מחיר בקליק
ממשק קולסנטר
עד 2 משתמשים
ללא הגבלה
ממשק אנשי מכירות
משתמש אחד
עד 3 משתמשים
ללא הגבלה
מערכת ניטור פרסום
ניטור החזר השקעה מערוצי קידום אורגניים
ניטור החזר השקעה מערוצי פרסום ממומנים
מערכת מסחר אישית
רכישת לקוחות ממשווקים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מכירת לקוחות למפרסמים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
בהזמנה אישית
בהזמנה אישית
פתרונות מתקדמים
מיחזור לקוחות פנים ארגוני
מערכת במיתוג אישי
סה"כ עלות חודשית
99 ש"ח
299 ש"ח
799 ש"ח
בהזמנה אישית
פשוט לשווק טוב יותר!
כמות פניות מקסימלית בחודש
חינם
ניסיון ללא עלות
עד 30 פניות
איסוף דאטה מתקדם מדפי נחיתה באמצעות מחולל שאלונים חכמים
תחום פעילות
אחד
מערכת ניהול לקוחות - CRM
יומן פגישות מתזכר
שליחת הצעות מחיר בקליק
ממשק קולסנטר
ממשק אנשי מכירות
ניטור החזר השקעה מערוצי קידום אורגניים
ניטור החזר השקעה מערוצי פרסום ממומנים
רכישת לקוחות ממשווקים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מכירת לקוחות למפרסמים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מיחזור לקוחות פנים ארגוני
מערכת במיתוג אישי
סה"כ עלות חודשית
99 ש"ח
פשוט לשווק טוב יותר!
כמות פניות מקסימלית בחודש
מתחילים
עסק קטן
עד 100 פניות
איסוף דאטה מתקדם מדפי נחיתה באמצעות מחולל שאלונים חכמים
עד 3 תחומי
פעילות
מערכת ניהול לקוחות - CRM
יומן פגישות מתזכר
שליחת הצעות מחיר בקליק
ממשק קולסנטר
ממשק אנשי מכירות
משתמש אחד
ניטור החזר השקעה מערוצי קידום אורגניים
ניטור החזר השקעה מערוצי פרסום ממומנים
רכישת לקוחות ממשווקים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מכירת לקוחות למפרסמים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מיחזור לקוחות פנים ארגוני
מערכת במיתוג אישי
סה"כ עלות חודשית
299 ש"ח
פשוט לשווק טוב יותר!
כמות פניות מקסימלית בחודש
מתקדמים
עסק בינוני
עד 500 פניות
איסוף דאטה מתקדם מדפי נחיתה באמצעות מחולל שאלונים חכמים
עד 10 תחומי
פעילות
מערכת ניהול לקוחות - CRM
יומן פגישות מתזכר
שליחת הצעות מחיר בקליק
ממשק קולסנטר
עד 2 משתמשים
ממשק אנשי מכירות
עד 3 משתמשים
ניטור החזר השקעה מערוצי קידום אורגניים
ניטור החזר השקעה מערוצי פרסום ממומנים
רכישת לקוחות ממשווקים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מכירת לקוחות למפרסמים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
בהזמנה אישית
מיחזור לקוחות פנים ארגוני
מערכת במיתוג אישי
סה"כ עלות חודשית
799 ש"ח
פשוט לשווק טוב יותר!
כמות פניות מקסימלית בחודש
מקצועי
ארגונים, בעלי נכסים דיגיטליים וסוכנויות דיגיטל
מעל 500 פניות
איסוף דאטה מתקדם מדפי נחיתה באמצעות מחולל שאלונים חכמים
ללא הגבלה
מערכת ניהול לקוחות - CRM
יומן פגישות מתזכר
שליחת הצעות מחיר בקליק
ממשק קולסנטר
ללא הגבלה
ממשק אנשי מכירות
ללא הגבלה
ניטור החזר השקעה מערוצי קידום אורגניים
ניטור החזר השקעה מערוצי פרסום ממומנים
רכישת לקוחות ממשווקים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
מכירת לקוחות למפרסמים לפי מחיר ליד/עסקה/משולב
בהזמנה אישית
מיחזור לקוחות פנים ארגוני
מערכת במיתוג אישי
סה"כ עלות חודשית
בהזמנה אישית